t_r_i_k_s_t_e_r: (Default)
[personal profile] t_r_i_k_s_t_e_r
poni

Date: 2013-01-02 09:27 pm (UTC)
From: [identity profile] goldfond.livejournal.com
Интересно, какие звуки эта животина издаёт?))

Date: 2013-01-02 09:36 pm (UTC)
From: [identity profile] t-r-i-k-s-t-e-r.livejournal.com
Шумно дышит и скулит наверное )))

Date: 2013-01-02 09:48 pm (UTC)
From: [identity profile] goldfond.livejournal.com
Я имею в виду - ржёт или лает?))

Date: 2013-01-02 09:50 pm (UTC)
From: [identity profile] t-r-i-k-s-t-e-r.livejournal.com
Лает скорее всего )))

Date: 2013-01-02 09:52 pm (UTC)
From: [identity profile] zoosovet.livejournal.com
И с новым щастьем!

Date: 2013-01-02 09:55 pm (UTC)
From: [identity profile] t-r-i-k-s-t-e-r.livejournal.com
И тебе того же!

Date: 2013-01-02 09:59 pm (UTC)
From: [identity profile] zoosovet.livejournal.com
Тем же. И по тому же;)

Date: 2013-01-02 10:13 pm (UTC)
From: [identity profile] zoosovet.livejournal.com
Щастье есть. Его не может не быть.

Date: 2013-01-02 10:20 pm (UTC)
From: [identity profile] t-r-i-k-s-t-e-r.livejournal.com
Под ёлкой сидят 3 счастья )))

Date: 2013-01-02 10:24 pm (UTC)

Date: 2013-01-03 11:28 am (UTC)
From: [identity profile] zmatik.livejournal.com
Сначала подумал что фотошоп )

Date: 2013-01-03 02:08 pm (UTC)
From: [identity profile] t-r-i-k-s-t-e-r.livejournal.com
Я тоже сначала так подумал :) Оказалось ,что "костюм" )))

Date: 2013-01-03 03:29 pm (UTC)
From: [identity profile] alionushka1.livejournal.com
Хороший песик, терпеливый! )))

Date: 2013-01-03 03:42 pm (UTC)
From: [identity profile] t-r-i-k-s-t-e-r.livejournal.com
Воспитанный :)

Profile

t_r_i_k_s_t_e_r: (Default)
t_r_i_k_s_t_e_r

January 2013

S M T W T F S
   1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13141516171819
20212223242526
2728293031  

Most Popular Tags

Style Credit

Expand Cut Tags

No cut tags
Page generated Oct. 20th, 2017 12:12 pm
Powered by Dreamwidth Studios